Novosti

Novi trendovi i prakse lokalnih uprava doprinose poboljšanju kvalitete života građana i građanki


Načelnici/gradonačelnici, predsjednici vijeća/skupština i koordinatori MEG2 projekta iz 31 lokalne uprave iz Bosne i Hercegovine učestvovali su na konferenciji tokom koje su razmijenjena iskustva i predstavljane dobre prakse lokalne uprave u BiH, okruženju i zemljama Evropske unije.

Konferencija je organizirana u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG2), kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Svrha konferencije bila je omogućiti potpuno razumijevanje i prihvatanje novih trendova i praksi u radu lokalne uprave, poput efikasnijeg funkcioniranja skupštine/vijeća, veće transparentnosti i odgovornosti lokalnih uprava, jednostavnijeg učešća građana i građanki u procesu donošenja odluka, kao i generalnom povećanju efikasnosti i efektivnosti rada lokalnih uprava. Sve ove prakse doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i građanki.

Tokom događaja su dodijeljena i priznanja za osam jedinica lokalne samouprave (JLS) koje su ostvarile najveći napredak na polju dobre uprave i zaštite okoliša tokom prvog ciklusa dodjele grantova. To su Prnjavor, Žepče i Prijedor u kategoriji iskusnijih JLS na MEG projektu, te Ilijaš, Laktaši, Šamac, Trebinje i Orašje u kategoriji novih JLS. Ove lokalne samouprave ostvarile su pravo na finansijsku podršku za realizaciju svojih infrastrukturnih projekata iz oblasti okoliša tokom 2023. godine, u ukupnom iznosu od 950.000 dolara.

„Uz pomoć projekta MEG2, postali smo otvoreniji i spremniji da se suočimo sa novim izazovima na putu europskih integracija, da budemo spremni da učimo i rastemo, te da smo otvoreni za nove ideje i perspektive. Sve ovo nam pomaže da postanemo bolja lokalna zajednica koja zna prepoznati svoje snage, kao i slabosti, raditi na vlastitim reformama, prilagoditi se i uskladiti rad općinske uprave s europskim standardima i vrijednostima. Biti otvoren za promjene i spreman za učenje novih stvari može nas dovesti do novih spoznaja i boljih rezultata a sve to do postizanja naših ciljeva i na tome smo zahvalni cijelom timu MEG2 projekta”, kazao je Mato Zovko, načelnik Općine Žepče.

Tokom konferencije su sagledani pozitivni efekti implementacije Srednjoročnih akcionih planova (SAP-ova) na unapređenje rezultata lokalne uprave u BiH.

Potcrtana je važnost dvosmjerne komunikacije između lokalnih uprava i građana i građanki te je u tu svrhu promoviran online alat eCitizen, kao i savremene tehnologije općenito.

Pored toga, lokalne uprave su potvrdile da će, uz kontinuiranu tehničku podršku MEG2 projekta, i u idućem periodu aktivno i intenzivno raditi na implementaciji SAP-ova te se diskutovalo o usaglašavanju zakonskog okvira i regulative sa standardima i postojećim dobrim praksama u lokalnim samoupravama.