Novosti

EU odlučila odmrznuti 10,2 milijarde eura za Mađarsku


Evropska unija je odlučila večeras da odmrzne 10,2 milijarde eura sredstava namijenjenih Mađarskoj.

Evropska komisija je odmrznula ova sredstva, koja čine trećinu sredstava koje je EU zamrzla prije godinu dana zbog spornog pitanja vladavine prava i zabrinutosti o korupciji u toj zemlji, istovremeno objavljujući da je vlada Viktora Orbana usvojila zakone kojim se osigurava nezavisnost sudstva.

Mađarska će sada moći da podnese izveštaje o troškovima u projektima Evropskoj uniji i da joj bude nadoknađeno oko 10,2 milijarde eura, u skladu sa načinom na koji se raspodjeljuju sredstva bloka.

“Nakon temeljne procjene i nekoliko dijaloga sa mađarskom vladom, Komisija smatra da je Mađarska preduzela neophodne mjere na koje se obavezala, u oblasti nezavisnosti sudstva”, dodali su iz Evropske komisije.