Energetika

Novi Zakon o električnoj energiji u FBiH: Manje administracije, ušteda novca i vremena


Novi Zakon o električnoj energiji Federacije BiH koji je nedavno usvojen donosi niz unaprjeđenja za funkcionisanje sektora energije, ali i za građane i investitore. Jedna od najznačajnih novina jeste pojednostavljenje procedura za izgradnju elektrana. Zakonom je smanjeno administrativno opterećenje i pojednostavljen je postupak izgradnje proizvodnih objekata, što će investitorima u energetsku infrastrukturu uštediti vrijeme i novac.

Konkretno, kada je riječ o izgradnji elektrana, ovaj zakon donosi sljedeće prednosti: oslobađanje od obaveze pribavljanja energetskih dozvola kao i od obaveze pribavljanja dozvole za obavljanje djelatnosti za proizvodne objekte instalirane snage manje od 1 MW; uvođenje pojednostavljene procedure priključenja na mrežu objekata koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalisane snage do 23 kW i koriste se za vlastite potrebe krajnjih kupaca; oslobađanje od obaveze pribavljanja akta o usaglašenosti projektne dokumentacije, koji je ocijenjen kao suvišan korak koji je investitorima oduzimao mnogo vremena u praksi.

Također, ovaj zakon predviđa uvođenje sistema certifikacije instalatera solarnih elektrana i vjetroelektrana instalirane snage do 23 kW. Na ovaj način investitori će imati jednu kontaktnu tačku, ovlašteno lice da vodi poslove vezane za instalaciju i puštanje u rad proizvodnog objekta, bez potrebe da se u postupak uključuje veći broj nadležnih organa. Ovom odredbom stvaraju se neophodni preduslovi za izmjene propisa u oblasti građenja, prema kojim se bi se izgradnja malih solarnih elektrana i vjetroelektrana posmatrala kao instaliranje opreme, odnosno oslobodila obaveze pribavljanja urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, a sve u cilju stimulisanja izgradnje proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije.

Predložena rješenja značajno rasterećuju administrativne postupke i olakšavaju izgradnju proizvodnih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, naročito kada su u pitanju solarne elektrane i vjetroelektrane male instalirane snage koje u pravilu grade građani.

Izrada ovog zakona rezultat je zajedničkog rada Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, domaćih i međunarodnih institucija i eksperata koji su djelovali uz tehničku podršku projekta Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Asistencije energetskom sektoru BiH (USAID EPA).