Novosti

Tri miliona eura za projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH


Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je dala saglasnost za prihvatanje investicionog granta za podršku Projekta vodosnabdijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta pretpristupne pomoći IPA II Evropske investicione banke (EIB) u iznosu do tri miliona eura.

Ova sredstva će se koristiti za podršku Projektu „Vodosnabdijevanje i sanitacija u Bosni i Hercegovini-WATSAN“ i osigurat će provođenje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatno kvalitativno i kvantitativno vodosnabdijevanje, te odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda u općinama koje su uključene u projekt.

Potvrđeno je da je dokumentacija, a posebno Ugovor o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i EIB-a, te Nacrt Supsidijarnog sporazuma o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je data saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije BiH i uključenih općina/gradova za sredstva granta ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o grantu, ovlašten je federalni ministar finansija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Jedinica za implementaciju projekta formirana u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u BiH – WATSAN, ukupne investicijske vrijednosti 121.300.000 eura se implementira u 19 općina i gradova na području Federacije BiH (Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Orašje, Široki Brijeg, Tomislavgrad, Velika Kladuša, Čitluk, Prozor – Rama, Glamoč, Tešanj, Lukavac, Doboj – Jug, Gračanica, Konjic, Mostar, Jajce, Bosansko Grahovo, Usora, Gornji Vakuf – Uskoplje).

U informaciji je, uz ostalo navedeno, da bi se realizacijom Projekta značajno poboljšali postojeći uslovi stanovništva, stvorili adekvatni higijenski uslovi u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te uvele mjere za zaštitu okoliša, u skladu sa obavezama koje se odnose na pristup Evropskoj uniji i Legislativu Evropske unije, Okvirnu direktivu o vodama, Direktivu o vodi za piće i Direktivu o gradskim otpadnim vodama.