Tržišta

Edis Ražanica novi direktor Udruženja banaka BiH


Upravni odbor Udruženja banaka BiH je na svojoj 14. sjednici donio jednoglasnu odluku o imenovanju novog direktora Udruženja banaka BiH, gospodina Edisa Ražanice. Ova Odluka je potvrđena na Skupštini Udruženja banaka BiH koja je održana u decembru 2023. godine.

Edis Ražanica ima 18 godina iskustva na menadžerskim pozicijama u bankama, u ključnim segmentima bankarstva, kao što su upravljanje rizicima, poslovanje sa privredom i stanovništvom, rukovođenje poslovnom mrežom, unaprijeđenje kvaliteta portfolija i poslovanja banke u cjelosti, te dugogodišnje iskustvo rada u Agenciji za bankarstvo FBiH kao supervizoru bankarskog sektora, na menadžerskim pozicijama supervizije nedepozitnih finansijskih insitucija i zajedničkih funkcija.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, trenutno je na Master studiju za bankarstvo i certificirani je interni revizor. Govori engleski i njemački jezik.

“Čast i zadovoljstvo je preuzeti funkciju direktora Udruženja banaka BiH koje okuplja sve banke koje posluju na teritoriji BiH, uključujući i razvojne banke. U narednom periodu, usmjerit ćemo naše napore na jačanje suradnje sa relevantnim institucijama, odlučno zastupati interese bankarskog sektora te intenzivirati veze i suradnju među bankama kroz implementaciju zajedničkih projekata i aktivnosti. Osim toga, posvećeni smo stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta i koristi za širu društvenu zajednicu kroz promicanje društvene odgovornosti i podršku inicijativama koje potiču odgovorno poslovanje, ali i brigu o klijentima i zaposlenicima”, rekao je Ražanica.

Dosadašnji direktor Berislav Kutle, završio je svoj angažman zasluženim odlaskom u mirovinu nakon preko četrdeset godina rada u bankarskom sektoru. Predsjedavajući Skupštine u ime svih banaka članica zahvalio se na njegovom angažmanu i poželio mu sve najbolje u budućnosti.