Turizam i ekologija

Za 11 mjeseci 2023. godine u BiH više od 1,6 miliona turista


Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je kako su turisti, u periodu od januara do novembar 2023. godine, ostvarili 1.621.831 posjetu, što je za 18 posto više u odnosu na isti period 2022. godine i 3.431.903 noćenja, što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 5,8 posto dok je broj noćenja stranih turista viši za 25,5 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 31,1 posto dok je 68,9 posto učešće stranih turista. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (14,2 posto), Srbije (12,3 posto), Turske (8,1 posto), Slovenije (6,7 posto), Saudijske Arabije (5,3 posto), Njemačke (4,8 posto), SAD (3,4 posto) i Ujedinjeni Arapski Emirati (3,1 posto) što je ukupno 57,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 42,1% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je Kuvajt sa 3,8 noćenja, Katar sa 3,3 noćenja, Egipat i Irska sa 3,2 noćenja, Ujedinjeni Arapski Emirati i Iran sa po 3 noći, Francuska, Albanija i Bahrein sa po 2,9 noćenja. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,2 posto.