Novosti

Privatna bolnica Moja Klinika Hospis integrisana u mrežu državnog zdravstvenog osiguranja


Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je aktivirao opciju upućivanja terminalno bolesnih pacijenata u hospitalnu ustanovu Moja Klinika Hospis, jedinu ustanovu tog tipa u Kantonu Sarajevo.

Da bi proces upućivanja bio što lakši i brži, u MedIT platformi koju koriste svi ljekari je kreirana interaktivna uputnica koja ljekara vodi kroz kriterije nužne za upućivanje pacijenta na hospitalizaciju.

Pri ulasku u segment hospis potrebno je odabrati kategoriju oboljenja koje je uzrok hospitalizacije pacijenta, te u sistemu označiti već popunjeni upitnik sa kriterijima za hospitalizaciju. Po završenom postupku klikom na označeno polje uputnica postaje aktivna i pacijent može biti upućen na prijem u Hospis, koja se nalazi na adresi Blažuj 44.

Pacijenti nemaju nikakvih troškova tokom boravka u ustanovi Moja Klinika Hospis te sve troškove osiguranika Kantona Sarajevo snosi Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

Moja Klinika Hospis koristi sve opcije emedIT@BIS platforme u punom kapacitetu, kao bilo koja druga bolnica i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Svi zdravstveni podaci se nalaze u centralnom elektronskom kartonu pacijenta.