Novosti

UIO: Od 2007. godine pokušavamo riješiti smještaj zaposlenih u Banjaluci


Nakon isteka roka od mjesec dana od objave javnog oglasa za kupvinu objekta za smještaj Glavne kancelarije Uprave za indirektno oporezivanje u Banjaluci i objekta za potrebe smještaja Regionalnog centra Banjaluka, danas je u 12:15 časova komisija UIO izvršila otvaranje ponuda.

Konstatovano je da je u traženom roku stigla jedna ponuda i to od ponuđača Grand Trade d.o.o. iz Banjaluke, pri čemu je za potrebe kancelarijskog i višenamjenskog prostora (sale za sastanke, prostorije za smještaj servera…), ponuđač dostavio ponudu u količini od 12.280 m2 ukupne cijene u iznosu od 71.119.620,00 KM s PDV-om, dok je za potrebe parking prostora ponuđeno  4.740 m2 ukupne cijene u iznosu od 27.451.710,00 KM s PDV-om.

Komisija UIO će u narednom periodu vršiti postupak evaluacije pristigle ponude u smislu ispunjenosti svih uslova traženih u javnom oglasu objavljenom 13.12.2023. godine.

Podsjećamo, Uprava za indirektno oporezivanje još od 2007. godine pokušava riješiti smještaj zaposlenih u Glavnoj kancelariji u Banjaluci i zaposlenih u Regionalnom centru Banjaluka. U početku se ovaj problem pokušao riješiti na način da se kupi zemljište za izgradnju objekta u Banjaluci, te se u nekoliko navrata sa nadležnima u Gradu Banjaluka pokušalo iznaći adekvatno zemljište za izgradnju objekta UIO u Banjaluci, međutim rješenje se nije našlo. Nakon toga Savjet ministara BiH donosi Odluku o višegodišnjim kapitalnim ulaganjima UIO u kojoj se vrši izjmena na način da će UIO kupiti gotov objekat za smještaj službenika u Banjaluci. Do danas je Uprava za indirektno oporezivanje  pokušala u četiri navrata da kupi gotov objekat u Banjaluci, međutim i ovi postupci su bili bezupješni. S obzirom na loše uslove u kojima rade službenici UIO zaposleni u Glavanoj kancelariji u Banjaluci i ekstremno loše uslove u kojima rade službenici zaposleni u Regionalnom centru Banjaluka svi zaposleni očekuju konačno rješenje ovog problema.