Novosti

U Hrvatskoj veće naknade za nezaposlene


Naknada za nezaposlene osobe u Hrvatskoj koje su prije gubitka posla radile najmanje dvije godine trebale bi rasti u drugoj polovini 2024. godine.

Pokazuje to aktuelni nacrt izmjena Zakona o tržištu rada koji je resorno Ministarstvo rada i penzionog sistema poslalo na očitovanje socijalnim partnerima.

Prema tom nacrtu naknada za nezaposlene osobe tokom prvih 90 dana nakon gubitka posla ostaće ista kao i sada, a iznosiće 60 posto prosječne bruto plate koju je osoba primala posljednja tri mjeseca prije gubitka posla, ali najviše 70 odsto prosječne neto plate u državi (s obzirom na prosječnu platu isplaćenu u novembru 2023. riječ je o 845.60 eura).

Ali, za sljedećih 90 dana (od 91. do 180. dana trajanja nezaposlenosti), naknada bi trebala narasti sa sadašnjih 30 posto na 45 posto prosječne tromjesečne bruto plate primaoca prije gubitka posla, a neće moći biti veća od 50 posto prosječne neto plate u RH (što odgovara iznosu od 604 eura).

Za to bi, prema nacrtu Zakona, u budžetu za 2024. trebalo osigurati još 11.5 miliona evra. Naknada nakon isteka 180 dana pašće na 30 posto plate te osobe, a neće moći biti viša od 35 posto prosječne hrvatske plate.

Podsjetimo, prema zakonskim odredbama pravo na naknadu za nezaposlene imaju osobe koje su tokom dvije godine koje su prethodile gubitku posla bile zaposlene najmanje devet mjeseci.

Zavisno o vremenu provedenom na radu, zavisi i trajanje isplate naknade za nezaposlene. Tako osobe koje su radile više od devet mjeseci, a manje od dvije godine mogu dobijati naknadu 90 dana, osobe koje su radile između dvije i tri godine dobijaće državnu naknadu 120 dana.

Maksimalni period dobijanja naknade je 450 dana, na što imaju pravo osobe koje su izgubile posao nakon 25 godina staža.

Prijedlog o povećanju iznosa naknada posljedica je opetovanih upozorenja EU na to da Hrvatska ima izrazito niske naknade za nezaposlene koje ne omogućavaju dostojanstven život osobama dok aktivno traže drugi posao (što je uslov za dobijanje naknade) te da je obuhvat osoba koje primaju novčanu naknadu izrazito nizak.