Novosti

Nakon 18. godina bh. građani mogu koristiti elektronski potpis i digitalni identitet


Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto prisustvovao je prezentaciji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na kojoj je građanima predstavljena mogućnost aktiviranja digitalnog potpisa – eIdentiteta putem internetske stranice IDDEEA-e.

Ovo će omogućiti velikom broju državnih ustanova svih nivoa vlasti i privatnom sektoru da se uključe u digitalnu tranziciju.

„Već deset godina Bosna i Hercegovina posjeduje infrastrukturu za digitalizaciju u svakodnevnom životu, bilo da se radi o državnim ili privatnim firmama. Ključno je da prvi put imamo zamah na tom polju i da frazu ‘digitalna transformacija’ možemo pretočiti u konkretne stvari kao što su ukidanje pojedinih papira i procedura“, rekao je ministar Forto.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević je rekao da eIdentitet građanima pruža mogućnost provjere svih evidencija, kazni, zahtjeva i sličnih informacija kojima u svojim bazama raspolaže IDDEEA: „Nakon 18 godina od donošenja Zakona o elektronskom potpisu, građani BiH danas mogu koristiti elektronski potpis i digitalni identitet.“

Kao dobar primjer iz prakse navedeno je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo na čelu sa ministricom Darjom Softić Kadenić. Kako je pojasnila ministrica, Kanton Sarajevo je sa Općinom Centar Sarajevo paralelno razvijao tzv. kantonalni ePortal, koji treba predstavljati centralno upravno mjesto za pružanje usluga građanima digitalnim putem.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza je rekao kako se nada da je ovo početak stvarne digitalizacije uprave i pravosuđa u BiH koja će konačno riješiti gužve na šalterima i pred upravnim tijelima.