Novosti

Mastercard štiti korisničke transakcije  uz pomoć generativne AI


Kako bi se garantirala sigurnost cijeloj platnoj mreži i svim korisnicima i smanjio potencijal za eventualne zloupotrebe korisničkih podataka, kompanija Mastercard implementira rješenje Decision Intelligence (DI) koje se oslanja na generativnu umjetnu inteligenciju.

Decision Intelligence služi za donošenje odluka u realnom vremenu i već pomaže bankama da postignu i sigurno odobre 125 milijardi transakcija na godišnjem nivou. Generativna AI tehnologija moći će skenirati izuzetno veliku količinu podataka i na taj način predvidjeti da li se radi o autentičnoj transakciji ili ne. Ovo će dodatno pospješiti analize koje Mastercard provodi u realnom vremenu o transakcijama, trgovcima i uređajima putem kojih se plaćanja obavljaju.

Napredno rješenje  Decision Intelligence Pro funkcionira tako što procjenjuje odnose između više entiteta u okviru jedne transakcije kako bi se utvrdio njen potencijalni rizik. Za manje od 50 milisekundi, ova tehnologija poboljšava ukupni DI (Decision Intelligence) rezultat, pružajući preciznije podatke bankama. Početno modeliranje pokazuje da AI unaprjeđenja povećavaju stopu otkrivanja prijevara u prosjeku za 20%, a u nekim slučajevima čak i za 300%.

„Uz pomoć generativne umjetne inteligencije unapređujemo brzinu i tačnost naših rješenja za borbu protiv prevara, uspješno se borimo protiv napada cyber kriminala i štitimo banke i njihove klijente. Usavršavanje algoritma će poboljšati našu sposobnost da predvidimo potencijalne prevare i dodatno izgraditi povjerenje korisnika u svaku interakciju“, rekao je Adžej Bala, predsjednik divizije za cyber sigurnost kompanije Mastercard.

Nadogradnja Decision Intelligence će dodatno poboljšati sposobnosti banaka da zaštite korisnike kartica od lažnih transakcija i umanje udio onih transakcija koje su označene kao lažno pozitivne: legitimne transakcije koje su pogrešno označene kao lažne.

„Preciznost rješenja, zasnovana na skeniranju transakcija u realnom vremenu, pokazala je u našoj analizi ne samo da povećava preciznost, već i smanjuje broj lažnih pozitivnih rezultata za više od 85%“, rekao je Bala.

Decision Intelligence dostupan je širom svijeta.