Novosti

UIO: Januar donio novi rast prihoda od indirektnih poreza


Uprava za indirektno oporezivanje u januaru 2024. godine prikupila je 869 miliona KM indirektnoh poreza, što je za 68 miliona KM ili 8,42 % više u odnosu na januar 2023. godine kada je prikupljeno 801 million KM.  

UIO je u januaru 2024. godine privredi vratila 168 miliona KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2024. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 700 miliona KM i veći su za 93 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2023. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU 2024. GODINE

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te u skladu sa odlukama Upravnog odbora UIO o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima. Tako je januaru 2024. godine za finansiranje državnih institucija sa Jedinstvenog računa UIO raspoređen iznos od 83 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda raspoređen je entitetima i Brčko distriktu i to na način da je Federaciji BiH doznačeno 378 miliona KM, Republici Srpskoj 212 miliona KM i Brčko distriktu 21 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u januaru 2024. godine u poređenju sa januarom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.01.FBiHRSDB BiH
DoznačenoSpoljni dugDoznačenoSpoljni dugDoznačenoSpoljni dug
(u mil. KM)(u mil. KM)(u mil. KM)
20242758515545201
20232268912743180
% promjene21,98-3,6521,866,0410,18

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.