Novosti

Dogovorena suradnja vezana za organizaciju poslovnih događaja i apliciranja prema EU fondovima


V.d.direktora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Marko Kubatlija je održao sastanak s direktoricom sektora za međunarodnu sauadnju Industrijske i privredne komore Mađarske Florom Palmay i predsjednikom Komiteta za Zapadni Balkan Attilom Galambosom. Razgovarano je o dosadašnjoj suradnji i planovima za organizaciju poslovnih događaja.

G. Kubatlija je inicirao promociju najatraktivnijih projekata i pogodnosti za strane investitore u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, putem elektronskih medijskih publikacija Komore koje dostavljaju na adrese više od 20.000 svojih kompanija članica. Razgovarano je i o mogućnostima suradnje FIPA-e i mađarskih institucija pri apliciranju projekata za EU fondove.

Konstatirano je da su odnosi Mađjarske i Bosne i Hercegovine na visokom nivou, te da političku suradnju prati i intenziviranje privrednih i ekonomskih odnosa, te da se bilježi rast direktnih stranih investicija iz Mađarske u BiH.