Tema u fokusu

Međunarodni aerodrom Sarajevo: U 2024. godinu ulaze sa novim destinacijama i obnovljenim letovima


Poslovanje Međunarodnog aerodroma Sarajevo obilježili su mnogi kurioziteti, od rada u ratnim uslovima, kontrole letova na jednom od najizazovnijih mjesta za slijetanje, do poslovanja u periodu pandemije Covida. Period nakon pandemije, sigurno je bio jedan od najizazovnijih s kojim su se morali suočiti, poslije perioda oporavka agresijom uništenog aerodroma, ali i pored svih rizika i svjetskih previranja s kojim se suočavao cijeli svijet, u 2022. godini Sarajevski aerodrom nadmašio je rezultate predpandemijskog perioda, te nadoknadio gubitke pandemijskog perioda.

Pravovremenim i proaktivnim djelovanjem menadžmenta u tom kriznom periodu, uspjeli su za veoma kratko vrijeme osigurati stabilnost poslovanja. Shodno neophodnom prilagođavanju novonastaloj situaciji u avioindustriji, usvojili su Programe poticaja za aviokompanije što je između ostalog rezultiralo otvaranjem baze Wizz Air-a i u konačnici povećanjem broja putnika, te nezapamćeno dobrom – rekordnom poslovnom 2022. godinom.

Među Top 5 aerodoroma do 5 miliona putnika u Evropi

ACI EUROPE je prema statistici za septembar 2022. godine svrstao Aerodrom Sarajevo u „Top 5“ aerodroma u grupi 4 (aerodromi do 5 miliona putnika) sa prikazanim povećanjem od 36% u odnosu na isti period 2019. U već pomenutoj rekordnoj 2022. godini, kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo je čak 1.377.348 putnika (u oktobru su premašene brojke iz 2019. godine).

Prethodna godina je također bila izuzetno uspješna sa1.362.007 opsluženih putnika, što je za samo cca 1% manje u odnosu na 2022. godinu. Ako se uzme u obzir činjenica da su u prethodnoj godini ostali bez baze Wizz Air-a, itekako ima razloga za zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Uspješna saradnja sa vlastima rezultirala uvođenjem novih destinacija

Sav uloženi trud kao i mnogobrojne inicijative, prepoznate su i od strane vlasti pa je Vlada Kantona Sarajevo po prvi put izdvojila sredstva za subvencioniranje aviokompanija, u cilju širenja mreže destinacija iz/za Sarajevo. Rezultat ove uspješne zajedničke saradnje Vlade Kantona Sarajevo, Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Međunarodnog aerodroma Sarajevo je uvođenje nekoliko novih destinacija iz Sarajeva i to već od ljetnog reda letenja ove godine. Radi se o 6 novih destinacija dugo očekivane aviokompanije Ryanair za: Milano, Gothenburg, London, Memmingen, Brisel i Solun; obnavljanju letova prema Varšavi aviokompanije LOT Polish i obnavljanju letova aviokompanije TUI u zimskom periodu iz London Gatwicka za Sarajevo. Također, AEGEAN Airlines koji je u oktobru 2023. nakon 13 godina ponovo uspostavio direktnu liniju za Skoplje, uvodi još jednu direktnu liniju iz Sarajeva za Atinu.

Investicije, projekti, modernizacija

Nakon pandemije, nastavljena je realizacija brojnih započetih projekata koji su se obavljali paralelno sa procesuiranjem aviona, putnika, prtljaga i roba. Važno je istaći da ni u jednom momentu Sarajevski aerodrom nije prestajao sa radom, niti su radovi uticali na odvijanje poslovnih procesa, pa ni u ljetnoj sezoni kada je bila povećana frekvencija aviosaobraćaja. 

    Pored rekordnih rezultata, treba istaći sljedeće projekte:

 • Okončani su radovi na proširenju kapaciteta Terminala B (dogradnja i modernizacija) koji sada ima površinu od 19.000 m2 i na taj način su znatno povećani kapaciteti aerodroma, modernizirana je infrastruktura i usluge putnicima;
 • Izgrađen je i pušten u funkciju objekat za administrativno osoblje i Operativni centar, nova trafostanica i kotlovnica;
 • Otvoren je salon poslovne klase i premium salon poslovne klase;
 • Proširen je i modernizovan BHS sistem za upravljanje prtljagom i povećan je broj šaltera za registraciju putnika;
 • Okončani su radovi na izgradnji tri nove pasarele sa avio-mostovima;
 • Proširena je platforma sa postojećih 7 za nove 4 parking pozicije, što predstavlja povećanje kapaciteta platforme za 60 %;
 • Izgrađena je podstanica za mašinske instalacije;
 • Uknjiženo je preko 90.000 m2 zemljišta, te je izvršena harmonizacija i isto je uknjiženo kao vlasništvo Međunarodnog aerodroma Sarajevo (vrijednost nekretnina od 5 miliona KM zemljišta), što je preduslov za dalji rast i razvoj;
 • Kao jedan od 155 aerodroma širom svijeta koji su prema programu ACA (Airport Carbon Acreditation) certificirani za nivo 1 i koji prate svoj karbonski otisak, u 2023. godini potvrdili su svoju opredijeljnost kroz provođenje aktivnosti na identificiranju direktnih izvora emisija, te kalkulaciji proizvodnje ukupnih emisija CO2.
 • Prva su bh. kompanija koja je usvojila Plan spolne ravnopravnosti i koja provodi aktivnosti na primjeni perspektive rodne ravnopravnosti u svim politikama, procesima i aktivnostima preduzeća.
 • Po uzoru na brojne europske i svjetske aerodrome pristupili su ACI-ASQ programu (Airport Service Quality) u sklopu kojeg redovno vrše istraživanje kvaliteta usluga koje pružaju i poduzimaju aktivnosti na unaprijeđenju usluga.

U toku je četvrta faza u sklopu projekta modernizacije Terminala B koja predviđa proširenje istočne fasade, čime će se povećati prostorni kapaciteti u prizemlju (zona preuzimanja prtljaga), te na prvom spratu u zoni KDZ-a, pasoške kontrole i Duty Free Shopa. Modernizirani Terminal B obogaćen je novim ugostiteljskim i komercijalnim sadržajima poznatih domaćih i franšiznih brendova i koncipiran tako da svim putnicima i posjetiocima pruži osjećaj ugodnog boravka na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Također, uspješno je realizovana nabavka i isporuka najsavremenijeg vatrogasno-spasilačkog vozila, čime se osigurava najviša vatrogasna kategorija aerodroma.

Ljetna sezona

Pred Međunarodnim aerodromom Sarajevo je veoma izazovna ljetna sezona i to već sa početkom ljetnog reda letenja, za koju se menadžment aerodroma već duže vrijeme priprema, a širenje kapaciteta, obogaćivanje sadržaja i poboljšanje kvalitete usluga koje nude, najbolje govori o njihovoj spremnosti.

Također, već treću godinu zaredom, raspisuje se Javni poziv za školovanje kadrova, kako bi se angažovanjem sezonskih radnika i u tom segmentu moglo odgovoriti na zahtjeve aviokompanija.

Fokusiranost na dugoročne planove

U narednih pet godina u planu su radovi na rekonstrukciji poletno-sletne staze, zatim izgradnja brze izlazne rulnice, produženje PSS-a za 450 metara dužine u pravcu jugoistoka, čime će se omogućiti slijetanje i polijetanje svih vrsta aviona uz bolju funkcionalnost, izgradnja blok objekta za smještaj vatrogasne jedince, te radionice za održavanje opreme i azilantskog centra.

Uprava Međunarodnog aerodroma Sarajevo ima namjeru da u skladu sa kontinuiranim povećanjem broja putnika na godišnjem nivou, poveća i nivo usluge, odnosno da omogući obavljanje aviooperacije i sa većim tipovima aviona, čime se otvara mogućnost za obavljanje dužih letova i za druge udaljenije destinacije. U tom smislu iskazana je namjera da se za potrebe proširenja operacija tokom cijele godine omogući slijetanje i polijetanje aviona kategorije E, za šta je sačinjena “Aeronautička studija” o mogućnostima produženja poletno-sletne staze kao i povećanja kategorije ILS-a (instrumental landing system).

Zasluge za sve ove rezultate treba pripisati predanom radu i zalaganju svih radnika na čelu sa Upravom i Nadzornim odborom, ali i pratećih službi koji učestvuju u realizaciji aviooperacija među kojima su: BHANSA, Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Profesionana vatrogasna jedinica, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, inspekcija, te BHDCA, a posebno  treba istaći podršku koju pružaju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo.

Napravljen je iskorak i pokrenuti su kapitalni projekti u vrlo neizvjesnim vremenima, a sada slijede izazovi, nove poslovne prilike i mnogo rada, truda i zalaganja u pravcu kontinuiranog bilježenja pozitivnih rezultata.