IT i Tehnologija

Korisnici će moći prepoznati AI-generisani sadržaj na mrežama Instagram, Threads i Facebook


Kompanija Meta planira olakšati korisnicima da ustanove da li je sadržaj kreiran pomoću AI tehnologije na društvenim mrežama Threads, Instagram i Facebook.

Meta uvodi obilježavanja AI generisanog sadržaja u narednim mjesecima, a trenutno radi na tome da funkcija automatski otkriva signale koji govore da je sadržaj napravljen pomoću AI tehnologije. Kada bude spremna, funkcija će omogućiti kompaniji da označava sadržaj objavljen na Facebooku, Instagramu i Threadsu. Osim toga, oznake će se pojavljivati na svim jezicima koje podržavaju pomenute aplikacije.

Kad se ova funkcija uvede, utjecat će na fotografije objavljene na Metinim platformama. Radit će tako što će identificirati industrijske standarde za otkrivanje AI fortografija kao što su vidljivi vodeni žigovi, ugrađeni metapodaci, vidljivi markeri i slično. Ukoliko fotografije ne budu imale ovakve “signale”, Meta upozorava da možda neće biti uočene.

Funkcija neće biti ograničena samo na identificiranje fotografija napravljenih pomoću Metinih AI alata. Kompanija ima cilj da omogući identifikaciju AI generiranih fotografija kreiranih pomoću AI alata drugih kompanija kao što su Google, OpenAI i Adobe.

Meta nije fokusirana samo na fotografije, jer želi označavati i video te audio sadržaj kreiran pomoću AI tehnologije. Ipak, ovi signali nisu u istoj mjeri uključeni u AI alate koji proizvode video i audio sadržaj. Dok se to ne promijeni, Meta će uvesti “funkciju za ljude kako bi mogli označiti kada dijeli AI generisani video ili audio sadržaj, kako bi ih kompanija označila na društvenim mrežama”.

Označavanje takvog video i audio sadržaja neće biti opcionalno. Meta poručuje da će od korisnika zahtijevati da koriste ovaj alat za otkrivanje i označavanje kada objavljuju “fotorealističan video ili realističan audio sadržaj koji je digitalno kreiran ili izmijenjen”.

Kompanija je napomenula da može kazniti korisnike ako otkrije AI generirani video ili audio sadržaj, koji nije označen.