Novosti

Evropska unija planira da udvostruči proizvodnju struje do 2050.


Evropska unija procjenjuje da će morati više nego udvostručiti proizvodnju električne energije do sredine stoljeća i podstaći obnovljive izvore kako bi postigla svoj ambiciozni cilj klimatske neutralnosti.

Kako bi se ostvarili ciljevi smanjenja emisija koje preporučuju naučnici za sljedeću deceniju, proizvodnja električne energije će se morati povećati na 5.212 teravat-sati do 2040. godine, sa 2.905 TWh u 2021., prema analizi koju je uradila Evropska komisija.

Proizvodnja bi se morala dodatno proširiti na 6.922 TWh do 2050. godine, budući da se potrošači sve više oslanjaju na električna vozila dok komunalna preduzeća koriste više obnovljivih izvora energije.

Komisija do 2040. preporučuje smanjenje zagađenja za 90 odsto u odnosu na nivo iz 1990. godine. Elementi planiranog cilja uključuju dalji razvoj obnovljivih izvora, uštedu energije i ubrzanu upotrebu zelenih tehnologija.

Procjenjuje se da će potreba za pokretanjem inicijativa zelene energije kao što su obnovljiva goriva i direktno dobijanje ugljenika iz vazduha takođe povećati potražnju za strujom.