Novosti

V.d.direktora FIPA-e na sastanku s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine


V.d. direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine (FIPA) Marko Kubatlija, sa suradnicima, sastao se s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem kako bi razgovarali o mogućnostima suradnje na polju promocije potencijala Bosne i Hercegovine u inostranstvu i privlačenja stranih investicija.

G. Kubatlija je istakao da FIPA očekuje značajniju suradnju s ekonomskom diplomatijom na polju poboljšanja imidža Bosne i Hercegovine, privlačenja investicija, da je Agencija po prirodi posla orjentirana na inostranstvo, međutim da ima ograničene finansije za promotivne aktivnosti. Smatra da je na ovom polju vrlo važno da FIPA i MVP BiH zajedno rade.

Na sastanku je između ostalog istaknuto da nedostatak adekvatno pripremljenih projekta, spremnih za ulaganje,  predstavlja problem za značajniji rast investicija kako stranih tako i domaćih u Bosni i Hercegovini, na čemu će se više raditi u narednom periodu kako bi se ovaj nedostatak prevazišao.

Ministar Konaković je pružio podršku radu FIPA-e i istakao da će se suradnja između dvije institucije intenzivirati u narednom periodu kako bi institucije dale svoj maksimalan doprinos poboljšanju ekonomske sitiacije u zemlje za dobrobiti svih njenih građana.