Novosti

Zvaničan početak rada: ASA Bolnica 06. aprila otvara vrata za svoje buduće pacijente


ASA Medical, kao dio ASA Grupe, s ponosom najavljuje otvaranje ASA Bolnice 6. aprila ove godine. Prva privatna Opća bolnica predstavlja  važan korak u unapređenju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i pokazatelj je predanosti osnivača za ulaganje u prosperitet i razvoj bh. društva. Vođeni idejom da BiH ima ljude sa vještinama, znanjem  i inteligencijom, osnivači prije više od 18 godina pokreću Fondaciju Hastor, kojom su željeli pružiti više mogućnosti mladim ljudima – Bosancima i Hercegovcima,  a ASA Bolnica predstavlja korak dalje u ostvarivanju ove misije.

ASA Bolnica će imati 180 bolničkih kreveta na sedam spratova, 10 operacionih sala, 12 specijalističkih odjeljenja te brojne odsjeke i ambulante, a pacijenti će na raspolaganju imati gotovo sve medicinske usluge – od moderne radiološke dijagnostike, laboratorije, urgentnog zbrinjavanja, porođaja, pa sve do rutinskih, ali i složenih operativnih zahvata.

Kao integralni dio strategije razvoja zdravstvene djelatnosti unutar ASA Grupe koja obuhvata više od 20 kompanija  u  oblasti finansija, usluga, zdravstvene zaštite, nekretnina i trejdinga  sa preko 2100 uposlenih, ASA Bolnica predstavlja viziju osnivača da doprinese kreiranju sveobuhvatne zdravstvene ponude koja će izvrsnošću i stvaranju mostova znanja i međunarodnih saradnji, odgovoriti na potrebe  građana i istovremeno pružiti kvalitetnu, sigurnu zdravstvenu uslugu uz pozitivno iskustvo pacijenta.  Posebno značajna je saradnja sa Fondacijom Hastor, koja je neiscrpni izvor mladih i talentovanih ljudi, budućih stručnjaka, sa nadom da će mnogi od njih svoje profesionalno ispunjenje realizovati kroz neki od oblika ASA poduzetništva. Fondacija Hastor je vođena vizijom da je obrazovanje najmoćnije sredstvo koje možemo upotrijebiti u cilju podsticanja pozitivnih promjena u društvu.

„Poriv i ideja za uspostavljanje ASA Bolnice je plod dugoročne strategije razvoja zdravstvene djelatnosti unutar ASA Grupacije a u cilju unapređenja zdravstvene zaštite svih naših građana i jačanja kapaciteta sveukupnog bh. zdravstva.  S tim ciljem je oformljen ASA Medical, koji će objediniti sve naše zdravstvene ustanove i u jednu subgrupaciju sa zajedničkim ciljem osnaživanja i jačanja kapaciteta bh. zdravstva što dalje daje kontinuitet našoj posvećenosti ulaganju u prosperitet i napredak kompletnog društva.“ – istakao je prof. dr. Rasim Jusufovic, Predsjednik Uprave ASA Bolnice.

U okviru ASA Bolnice je uspostavljen ASA Institut, centar za istraživanje, razvoj i inovacije sa glavnim ciljem da njihov stručni medicinski rad bude predstavljen u širim naučnim krugovima te da se kroz istraživačke i naučne projekte povežu sa vodećim medicinskim i drugim institutima širom svijeta.

Jedan od takvih projekata je i strateško partnerstvo sa Međunarodnim medicinskim univerzitetom u Beču i Općom bolnicom Beč ( AKH ),  koje omogućava pristup najnovijim znanstvenim dostignućima i razvoju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, o čemu je govorio prof. dr. Roland Fasol, Internacionalni Medicinski Direktor ASA Bolnice.

„Došao sam ovdje da dam svoj doprinos naporima za otvaranje novog poglavlja u bosanskohercegovačkom zdravstvu i naš će zadatak biti spojiti kvalitet i iskustvo kako bi pružili jedno potpuno novo iskustvo za pacijente te ga učinili dostupnim svim građanima BiH”.

Uz otvaranje bolnice, ponosni su na uspjeh u privlačenju medicinskih stručnjaka s međunarodnim iskustvom koji su se odlučili vratiti i posvetiti se radu u Bosni i Hercegovini.

„Vrlo važno je istaknuti da klinički tim voditelja odjeljenja koji je danas sa nama a koji su u punom kapacitetu zaposleni, na puno radno vrijeme broji 6 univerzitetskih profesora, dva docenta, jednog doktora medicinskih nauka, 4 magistra medicinskih nauka te  time postavljamo i jedan visoki standard osim u stručnom pogledu, također i u akademskom nivou našeg kadra kao prvog koraka u našem važnom cilju a to je uspostavljanje univerzitetske bolnice“ naglasio je prof. dr. Mustafa Hiroš, Direktor ASA Bolnice.

Medicinski direktor ASA Bolnice i šef Odjela Ginekologije doc.dr Azur Tulumović  predstavio je odjele i usluge, pa će tako ASA Bolnica nuditi usluge iz domena  Opće i abdominalne hirurgije, Otorinolaringologije, Odjela Interne medicine sa Gastroenterohepatologijom, Kardiologijom i Endokrinologijom, Odjelom Ginekologije i akušerstva sa IVF-om, Ortopedije, Pedijatrije, Radiologije, Urologije, Urgentnog zbrinjavanja i mnoge druge ambulante kao što su oftalmologija, reumatologija, fizijatrija i dermatologija. U sklopu Bolnice djeluju i odjeli za podršku poput radiološkog Odjela, Centralne laboratorije, patohistološkog Odjela i Odsjeka transfuzijskog liječenja.

Uspostavljanje ASA Bolnice pruža nove mogućnosti za značajne sinergije unutar ASA Grupacije, prije svega omogućavanje višeg nivoa priuštivosti usluga kroz široku ponudu paketa DZO ASA Central osiguranja, EUROFARM poliklinika kao i usluga ASA Banke.

Već od 6.aprila ASA Bolnica će primati pacijente za sve vrste ambulantnih ili polikliničkih (konsultativno specijalističke) usluga sa radnim vremenom svakim radnim danom od 08:00 do 20:00, uz predhodnu najavu. Uz ambulantne usluge će pružati i usluge moderne radiološke dijagnostike na trenutno najsavremenijoj i sofisticiranoj opremi kao i laboratorijske usluge za sve vrste nalaza.

Centar za pozive (call centar) ASA Bolnice je već  u punom kapacitetu a građani se već mogu informisati o  ponudi usluga koje mogu pretražiti i na web stranici www.asabolnica.ba.

ASA Bolnica će kroz koncept svog djelovanja, kojeg krase epiteti SMART, DIGITAL i GREEN dopuniti segment sekundarne i tercijarne bolničke zaštite. Uz najsavremeniju medicinsku opremu, IT tehnologije i vrhunske stručnjake iz pojedinih oblasti, pacijentima će osigurati najbolje uslove za liječenje. Pored osnovnog cilja koji je pružanje usluga zdravstvene zaštite na najvišem mogućem nivou, prva privatna opća bolnica će i svojim uposlenicima ponuditi potpuno drugačije okruženje za rad. ASA Bolnica će biti mjesto kontinuirane edukacije i usavršavanja sveukupnog medicinskog osoblja, ali i svih ostalih uposlenika, te je mjesto gdje ej pacijent uvijek na prvom mjestu.