Novosti

Uz CEFTA pravila o sprečavanju geoblokiranja do jednakih uslova u internet trgovini


Iako se na prvi pogled čini da u online prostoru granica nema i da nam je svijet na dlanu, u pojedinim situacijama stvarnost je drugačija. Uzmimo primjer elektronske trgovine kojoj se sve više okrećemo, jer želimo uštedjeti i vrijeme, ali i novac.

U teoriji – proces bilo koje e-kupovine je poprilično jednostavan, brz i isplativ. Međutim, postavlja se pitanje da li je zaista tako i u praksi – makar kada pogledamo situaciju u našem okruženju po pitanju prekogranične internet trgovine. 

Odgovor je – ne, a jedan od problema je geoblokiranje sa kojim su se makar jednom suočili, kako stanovnici naše zemlje, tako i regiona.

Šta je geoblokiranje?

Kao što i sam naziv ukazuje, u pitanju je ograničavanje pristupa internet sadržaju, uslugama ili proizvodima zavisno od geografske lokacije na kojoj se korisnici nalaze (njihove IP adrese, mjesta u kojem žive, posluju i slično…). Manifestuje se na različite načine poput toga da ne možete pristupiti određenim sajtovima, da željeni proizvodi i usluge nisu dostupni za vaše tržište, a ukoliko ipak uspijete da ih naručite, uslovi su gori nego za kupce na nekim drugim tržištima.

Koliko je ovo zapravo česta pojava?

CEFTA (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini) je prije nekoliko godina naručila istraživanje o ovoj praksi, a rezultati su pokazali da su prepreke u online trgovinama najviše zastupljene u Moldaviji (87,5%), Srbiji (86,4%), Kosovu (72%), Sjevernoj Makedoniji (69%), Bosni i Hercegovini (68,8%)… Najmanje su zastupljene u Albaniji (61,9%) i Crnoj Gori (60,9%). U okviru istraživanja analizirana je situacija u svakoj od CEFTA strana ponaosob, a intervjuisani predstavnici poslovne zajednice kao najveće probleme naveli su komplikovanu logistiku i carinske procedure, visoke naknade za isporuku van lokalnog tržišta, neizvjesnost prilikom isporuke, dvostruko oporezivanje…

Uzimajući u obzir da proces e-trgovine obuhvata nekoliko ključnih faza poput pristupa online prodavnici, registracije, plaćanja i dostave, te da u svakoj od njih može doći do geoblokiranja, nije ni čudo što mnogi smatraju ovu pojavu diskriminacijom kojoj se što prije treba stati na kraj.

Zato CEFTA preduzima brojne aktivnosti, nastojeći da osiguraju jednake šanse za sve kupce, bez obzira iz koje CEFTA strane dolaze.

Šta nam donose CEFTA pravila o sprečavanju geoblokinga?

Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište 2021-2024. predviđeno je slobodno kretanje robe i usluga u okviru CEFTA-e, a geoblokiranje je jedna od barijera koju žele da uklone. Također, kada se usvoji, Odluka Zajedničkog odbora će omogućiti da se pravila Evropske unije primjenjuju unutar CEFTA-e, dok će Novi plan rasta za Zapadni Balkan omogućiti i njihovu primjenu sa Evropskom unijom.

Kroz ova, ali i brojna druga dokumenta i aktivnosti, teži se olakšanom pristupu robi i uslugama, olakšanim platnim transakcijama, jednostavnom pristupu stranicama e-trgovine… Dakle, zahvaljujući CEFTA pravilima trgovci neće moći da diskriminišu kupce:

  • Zabranom pristupa internet stranicama,
  • Preusmjeravanjem na lokalne internet stranice,
  • Zabranom pristupa ili drugačijim uslovima za robu i elektronske usluge npr. bukiranje hotela, hosting internet stranica i slično).

Fokus je također i na omogućavanju pristupa svim internet prodavnicama, te zabrani diskriminacije prilikom platnih transakcija. Trgovci dakle neće moći da kupcima blokiraju pristup internet trgovini bez obzira sa kojeg CEFTA tržišta dolaze.

Isto tako neće moći da im nametnu različite uslove plaćanja zbog mjesta njihovog stanovanja ili poslovanja.

Postoje li situacije u kojima je geobloking opravdan?

Iako je je u brojnim segmentima geoblokiranje neprihvatjivo, postoje izuzeci.

Gore navedena CEFTA pravila isključuju usluge u vezi sa zaštitom autorskih prava ili djela u nematerijalnom obliku (streaming muzike i elektronskih knjiga). Također, isključene su i audio-vizuelne, finansijske, zdravstvene i socijalne usluge. Geoblokiranje je opravdano i u slučaju suzbijanja nelegalnih radnji i sadržaja na internetu.

Sve navedeno dovodi nas do zaključka da je posrijedi pitanje kojim se ozbiljno treba pozabaviti. Stoga će neke od barijera biti prevaziđene primjenom zajedničkih pravila o geoblokiranju, dok će se druge naći na agendi ostalih inicijativa čiji je cilj unapređenje elektronske trgovine unutar CEFTA-e i to po uzoru na Evropsku uniju.

O svim CEFTA aktivnostima u oblasti digitalne trgovine možete se informisati u CEFTA Akcionom planu za elektronsku trgovinu.