Novosti

Nova cijena usluge komercijalnog parkinga u prvom satu korištenja od 01.04.2024.


Nakon pažljivog razmatranja i analize različitih faktora koji su uticali na strukturu troškova povezanih sa operativnim radom parking sistema, uloženih sredstava na implementaciji i poboljšanju rada parking sistema, uvođenju kartičnog plaćanja na svim izlaznim rampama u cilju poboljšanja sveukupnog korisničkog iskustva, kao i potrebu usklađivanja sa tržišnim cijenama prisutnim kod regionalnih aerodroma kao i cijenama parkinga u centru grada, donesena je odluka da se cijena prvog sata parkinga na komercijalnom parkingu poveća i da ista iznosi 4,00 KM.

Cijene za ostale definisane vremenske intervale korištenja parkinga ostaju nepromijenjene.

Važno je istaći da se cijena usluga parkinga u prvom satu korištenja, nije mijenjala od 2009. godine, kao i da su cijene parkinga u užoj gradskoj jezgri dostigle iznos od 3,5 KM/po satu.

Također, informišemo naše cijenjene putnike i korisnike usluga parkinga, da se u narednom periodu planira povećavanje kapaciteta komercijalnog parkinga, kroz osiguravanje dodatnog parkinga na lokalitetu aerodroma, na kojem su planirani povoljniji komercijalni uslovi parkinga u skladu sa lokacijom i u odnosu na cjenovne uslove komercijalnog parkinga ispred zgrade Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo.