Novosti

Alkaloid je pustio u upotrebu novi kapitalni projekt vrijedan 19,4 milijuna eura


Novi kapaciteti za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika, sa površinom od 6,200 m2,  su najkrupniji investicijski poduhvat kompanije u posljednje dvije decenije

U smjeru posvećenosti modernizaciji i proširivanju proizvodnih kapaciteta, proizvodnih volumena i asortimana, „Alkaloid“ AD Skoplje je kompletirao realizaciju svog najvećeg investicijskog poduhvata u posljednje dvije decenije – novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika Tabletno odjeljenje 2.0 i prateće tehničke prostorije.

Novi tehničko-tehnološki pogon ima za cilj udvostručiti obim i postići veću fleksibilnosti u proizvodnji čvrstih farmaceutskih oblika. Objekat zauzima površinu od 6.200 m2 (proizvodnih i tehničkih prostorija), za koji je „Alkaloid“ uložio ukupno 19,4 miliona eura. Realizacija ovog projekta započeta je u aprilu 2021. godine, kada je angažovano 30 domaćih i 16 inostranih kompanija, a građevinski poslovi i opremanje su se odvijali pod vodstvom stručnih službi „Alkaloida“ AD Skoplje. Prostorije su rađene u saglasnosti sa strogim normama dobre proizvodne prakse, a svi procesi su potpuno integrisani i digitalizovani, automatskim generiranjem svih podataka u procesnim kontrolama.

U novom pogonu za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika obavljat će se proizvodnja tableta, filmovanih tableta, kapsula i dvoslojnih tableta koje su dobijene tehnologijom za proizvodnju koja se prvi put uvodi u Makedoniji. Riječ je o tabletama koje sadrže nekoliko aktivnih supstanci različitih hemijsko-fizičkih svojstava ili su dobijene različitim načinom oslobađanja sastojaka, koji su pažljivo i precizno dozirani, ali fizički odvojeni sa odgovarajućom obezbijeđenom stabilnošću i djelotvornošću, omogućavajući pacijentima da cijelu terapiju od nekoliko lijekova uzimaju samo preko jedne tablete. Oprema za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika je nabavljena od svjetski poznatih proizvođača opreme ove vrste: GEA (oprema za vlažnu granulaciju), Aleksanderwerk (oprema za suhu granulaciju), Lodige (automatska mašina za pranje kontejnera), Fette (presa za tablete), Glatt (sistem premazivanja filmom), De Lama (automatska mašina za pranje spremnika) i druge.

Puštanjem u upotrebu nove tehničko-tehnološke jedinice za proizvodnju čvrstih farmaceutskih oblika dvostruko se povećava proizvodni volumen, pa tako, umjesto dosadašnjeg kapaciteta od 2 milijarde tableta godišnje, proizvodni kapacitet bit će veći od 4 milijarde godišnje.

„U dinamičnoj industriji kao što je farmaceutska, plasmani su obično korespondirani sa investicijama, vještinama i znanjem, koje smo u prošle dvije decenije usmjerili ka gradnji modernog i konkurentnog proizvodnog portfolija. Naš cilj ostaje da se diferenciramo preko znanja i razvoja proizvoda dodate vrijednosti, a na ovom kursu smo riješeni da ostanemo i u budućnosti, radeći na daljoj globalizaciji brenda „Alkaloid“, dostojanstveno i posvjećeno, praktikovanjem visokih etičkih standarda, kredibiliteta i profesionalnog pristupa u sveukupnim operacijama“, izjavio je Generalni direktor i Predsjednik Upravnog odbora Živko Mukaetov na oficijalnom puštanju u upotrebu novog odjela. Otvaranju novog pogona uz visoke predstavnike menadžmenta kompanije, prisustvovali su i predstavnici medija iz zemlje i regiona.

Ovo je jedan od najkrupnijih investicijskih projekata „Alkaloida“ AD u protekle dvije decenije. Kompanija je 2005. godine imala plasman od 53,1 milion eura, a 2023. godine pokazala je konsolidirane plasmane od 268,3 miliona eura. Shodno ovom petokratnom kontinuiranom rastu, u toku proteklih 15 godina bile su realizovane investicije u vrijednosti iznad 220 miliona eura.

Farmaceutski proizvodi „Alkaloida“ su prisutni na tržištima više od 40 zemalja svijeta.