Novosti

Nakon 15 godina BiH usvojila Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo


Danas je, nakon 15 godina neuspješnih pokušaja, na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, usvojen Program sigurnosti za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

Usvajanjem Programa Bosna i Hercegovina je ispunila međunarodnu obavezu utvrđenu Aneksom 17. Čikaške konvencije i priznala ONE STOP SECURITY mjere koje se primjenjuju u zemljama članicama EU.

Programom se reguliraju sigurnosne mjere i nadležne institucije za ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti sigurnosti civilnog zrakoplovstva i osiguravanja zaštite putnika i osoblja zrakoplova, objekata i opreme kako u redovnim tako i u rizičnim te kriznim situacijama.