Novosti

Dogovorena saradnja sa Hrvatskom u digitalnoj transformaciji


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte a u skladu sa zaključcima sa zajedničke sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, danas usvojilo Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti digitalne transformacije. 

Opći cilj Memoranduma je unapređenje bilateralnih odnosa sa Republikom Hrvatskom i jačanje saradnje u oblasti stručne i savjetodavne podrške u razvoju sigurne digitalne infrastrukture, javnih digitalnih usluga i digitalne transformacije te povećanje ekonomskog i društvenog prosperiteta i života bh. građana.

Vijeće ministara BiH je početkom godine usvojilo sličan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti digitalne transformacije sa Republikom Slovenijom.