Novosti

Privremene izmjene režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovićeva u Sarajevu 11.5.2024.


Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajeva, rješenjem 04-23-6217/24 odobrilo je zahtjev za privremenu izmjenu  režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovićeva, povodom održavanja koncerta u okviru obilježavanja Dana Evrope 2024 u BiH Oduvijek u srcu Evrope na trgu ispred Pozorišta mladih u Sarajevu 11. 5. 2024. s početkom u 19:30. Na koncertu nastupaju Diblecua Mirrar iz Belgije, svjetska zvijezda Henry Seiz iz Španije i After Affair.

Privremena izmjena režima saobraćaja 11. – 12. 5.2024. godine u terminu od 17:00 – 01:00 sastoji se od obustave saobraćaja osim vidljivo označenih i/ili najavljenih vozila organizatora i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u sljedećim ulicama:

Kulovićeva– na dijelu raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita.