Novosti

V.d.direktora na sastanku s guvernerkom Centralne banke BiH


V.d. direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Marko Kubatlija, sa saradnicima, održao je sastanak sa guvernerkom Centralne banke BiH Jasminom Selimović i viceguvernerima Željkom Marićem i Ernadinom Bajrović.

G. Kubatlija istakao je značaj dobre saradnje sa CBBH, budući da FIPA u svakodnevnom radu koristi njene podatke o prilivu direktnih stranih investicija, stanju i tokovima, zemljama iz kojih je investirano, djelatnostima u koje je investirano, makroekonomskim pokazateljima, kako pri izradi pregleda, informacija i analiza, tako i prilikom vršenja promotivnih aktivnosti.

Razgovarano je i o problemu sa kojim se FIPA susreće u svakodnevnom radu, a na koji je ukazao i Upravni odbor FIPA-e, a odnosi se na podatke o kompanijama koje su investirale u BiH koje ne objavljuje Centralna banka.

Ovi podaci omogućili bi dodatno analiziranje i adekvatniju pripremu materijala koji se šalju Vijeću ministara BiH na usvajanje sa prijedlogom za poboljšanje poslovnog ambijenta i otklanjanje određenih poslovnih barijera.

Viceguverner Marić je istakao da Centralna banka trenutno ima samo agregirane podatke, ali da rade na unaprijeđenju njihove statistike i usklađivanju sa standardima EU, te da će nastojati riješiti i navedeni problem u predstojećem periodu.

Guvernerka Selimović je predložila potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju dvije institucije kako bi postojeća uspješna saradnja dobila i formalni okvir.