Energetika

Raiffeisen krediti za energetsku efikasnost


Kao odgovoran bankar koji posluje u skladu s ESG principima, Raiffeisen banka aktivno implementira aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine. Banka je svjesna važnosti energetske efikasnosti koja značajno doprinosi zdravijoj budućnosti svih nas. U skladu s tim, ponuda Banke obuhvata kredite putem kojih klijenti mogu doći do energetski efikasnijeg doma te uz manji utrošak energije ostvariti i značajne uštede.

Kredit za adaptaciju/rekonstrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost se može koristiti za finansiranje zamjene sistema grijanja, spoljnih prozora i vrata, radijatora, pumpi centralnog grijanja, te sijalica, kao i za izolaciju te ugradnju solarno-termalnih sistema. Ovaj kredit klijenti mogu koristiti i za kupovinu kućnih aparata sa EU naljepnicom minimalno klase A+. Krediti su dostupni u iznosi do 39.100 KM, sa rokom otplate do 10 godina te uz povoljne uslove kreditiranja i fiksnu kamatnu stopu.

Kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom namijenjen je za kupovinu jedinice sa certifikatom koji potvrđuje da je stepen energetske efikasnosti objekta za 30% bolji od zakonom definisanog minimuma. Dostupan je u iznosu do 146.687 KM, te sa tokom otplate do 15 godina. Kamatna stopa na ovaj kredit je fiksna, a posebna pogodnost je to što je dostupan bez naknade za obradu kredita.