Novosti

Za Nacionalni park „Una“ 750.000 KM iz Budžeta FBiH


Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera za Nacionalni park „Una“ u ukupnom iznosu od 750.000 KM. Ova sredstva utvrđena su Budžetom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i dodjeljuju se za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje JP NP „Una“.

Ovo federalno ministarstvo sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka „Una“, a koji je u obavezi dodijeljena sredstva utrošiti u skladu sa Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. O utrošenim sredstvima ovo federalno ministarstvo će tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija, a oba ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti, zadužena su za realizaciju ove odluke. U razlozima za donošenje Odluke istaknuto je da je u skladu sa Zakonom o NP „Una“  Vlada Federacije BiH osnovala ovo preduzeće čija je djelatnost javna. Primarni zadatak preduzeća je zaštita radi očuvanja prirodnih vrijednosti i izvornosti prirode u Nacionalnom parku od značaja za Federaciju BiH. Ovim zakonom određen je i način finansiranja, a neophodni strateški dokumenti, odnosno Studija izvodljivosti, Master plan razvoja turizma i Plan upravljanja za ovo zaštićeno područje, uporište su osnivaču da odredi visinu i dinamiku doznačavanja dijela sredstava na godišnjem nivou kako bi Nacionalni park „Una“ nesmetano mogao obavljati djelatnost zbog kojih je osnovan.