fbpx

Najava događaja

Upravljanje ljudskim resursima je bitan segment za poslovanje u Evropskoj uniji

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je radionicu  „Evropski recept za razvoj vaše kompanije“, kojoj su prisustvovali direktori i vlasnici bh. kompanija. Na radionici su predstavljeni načini bolje organizacije kompanija kao proces pripreme za ulazak u  Evropsku uniju.  „Komora je organizirala mnogo seminara za edukaciju privrednika o  zelenoj ekonomiji,  čiji će se postulati morati primjenjivati...