Osiguranje

Grupa Triglav zadržala finansijsku stabilnost


Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2022. godinu. Grupa je u 2022. godini uspješno poslovala u zahtjevnim okolnostima i zadržala finansijsku stabilnost i vodeću tržišnu poziciju u regiji. Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 miliona eura veći su za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 miliona eura ili 9 odsto više nego u 2021. Grupa je u prošloj godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što znači povećanje od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav će ovogodišnjoj Skupštini dioničara predložit isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 56,8 miliona eura, što predstavlja nešto više od 50 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2022. godinu.

Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u prošlogodišnjim zahtjevnim okolnostima, koje je karakterisala povećana inflacija i nepovoljna situacija na finansijskim tržištima. To potvrđuje robusnost njenog poslovnog modela i uspjeh zacrtane strategije. Grupa je u 2022. godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 1 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Na dobre rezultate uticali su povećani obim poslovanja i određeni jednokratni ili neponovljivi efekti. U odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihodi povećani su za 10 posto (1.599,3 miliona eura), od čega su bruto premije osiguranja iznosile 1.479,6 miliona eura, što je za 9 posto više u odnosu na 2021. godinu. Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima, dok je istovremeno povećala ili zadržala svoju tržišnu poziciju. Situacija je uticala na povećanje obima obračunatih bruto iznosa šteta od 13 posto (832,2 miliona eura) i rast troškova poslovanja od 12 posto (374,9 miliona eura). Kombinovani količnik Grupe Triglav dostigao je povoljnu vrijednost od 88,1 odsto, na šta je uglavnom uticao omjer šteta, poboljšan zbog efekta djelimičnog oslobađanja rezervacija odštetnih zahtjeva. Grupa je njihovu visinu približila procijenjenoj vrijednosti prema MSRP 17. Povećanje kamatnih stopa i pad cijena dionica na finansijskim tržištima odrazio se na smanjenje obima investicionog portfelja za 11 posto na 3.271,2 miliona eura, dok je njegov prinos bio negativan (-15,7 miliona eura).

Grupa je 2022. godine također dobila visoku kreditnu ocjenu »A« od agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings i AM Best, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Uprkos povećanom obimu rizika, Grupa je zadržala visoku adekvatnost kapitala od 200 posto.

PROVOĐENJE DIVIDENDNE POLITIKE. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj Skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja nešto više od 50 posto konsolidovane neto dobiti za 2022. godinu. Uz predloženu dividendu, prinos od dividende po trenutnoj cijeni dionice iznosi 6,3 posto. Očekuje se da će Zavarovalnica 21. 4. 2023. objaviti sazivanje redovne godišnje Skupštine dioničara, koja je planirana za 6. 6. 2023.

STRATEGIJA GRUPE TRIGLAV I NJENE ODRŽIVE AMBICIJE (ESG). Centralni strateški cilj Grupe Triglav je postizanje izuzetnog i ujednačenog korisničkog iskustva klijenata u svim pravcima, u svim procesima, sa svim proizvodima i društvima grupe, praćeno daljnjom digitalnom transformacijom i razvojem uslužno orijentiranih poslovnih ekosistema. U 2022. godini nastavila je sa digitalizacijom asistentnih postupaka, postupaka prodajnih i odštetnih zahtjeva, te sa izgradnjom jedinstvene platforme za komunikaciju i poslovanje sa klijentima, a istovremeno je već opremio nekoliko internih procesa alatima za robotiziranu automatizaciju procesa. Takođe, na zajedničkoj platformi i uz zajednički program lojalnosti, Triglav komplet je nastavio povezivati ​​ekosisteme u temeljnim područjima zdravlja, finansijskih usluga, mobilnosti, života i malih životinja. Širila je krug partnera, sa kojima dijeli zajedničke poslovne principe i težnju za visokim zadovoljstvom klijenata, te dopunila asortiman asistentnih i povezanih usluga. 

Grupa Triglav slijedi zacrtane strateške ambicije održivog razvoja u području okoliša, društva i upravljanja.  U ponudi obje osnovne djelatnosti, proširuje usluge koje promovišu društvene i ekološke koristi, te povećava udio zelenih i održivih obveznica i obveznica sa društvenim uticajem u investicionom portfelju. Smanjila je ugljični otisak vlastitih procesa. Grupa je i dalje blisko uključena u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donacije. U svom poslovanju prati visoke standarde korporativnog upravljanja i njeguje kulturu različitosti i inkluzije i prepoznaje mogućnosti koje donosi. Grupa učestvuje u međunarodnim inicijativama UN PSI, UNEP FI i u PCAF partnerstvu, koje implementiraju principe održivog razvoja, te izvještava u skladu sa standardima održivosti GRI, SASB i prema CDP upitniku o klimatskim promjenama.

GRUPA TRIGLAV NA TRŽIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. Triglav Osiguranje Sarajevo je u 2022. godini zabilježilo rast premije i fakturisalo 36,1 miliona eura (70,7 miliona KM) premije osiguranja, što je za 15 posto više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu neživotnih osiguranja, 19 posto premije više nego prošle godine, a premija u segmentu životnih osiguranja bila je za 10 posto veća u odnosu na 2021. godinu. Udio Triglav Osiguranja, Sarajevo, na tržištu Federacije BiH, u 2022. iznosi 10,8 posto (rast od 1 procentni poen) i Društvo je u prošloj godini na ovom tržištu bilo na drugom mjestu među osiguravajućim društvima. Bitno je naglasiti i da je Društvo ostvarilo veći rast od rasta tržišta FBiH.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je povodom objave rezultata izjavio: „Ostvarili smo dobre rezultate u zahtjevnom poslovnom okruženju. I dalje rastemo brže od tržišta na kojem poslujemo. Poslovanje Društva je obilježila i finansijska stabilnost Dobrim poslovanjem opravdavamo povjerenje naših osiguranika, za koje predstavljamo simbol stabilnosti i pouzdanosti, a daljim razvojem usluga, koje prevazilaze okvire samog osiguranja, želimo im pružati dodatnu podršku.“ 

U 2022. godini osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila 14,7-postotni premijski rast na malom, ali vrlo konkurentnom tržištu Bosne i Hercegovine, što je 7,1 procentna poena više od rasta tržišta osiguranja, i zadržala treće mjesto među 25 osiguravajućih društava sa tržišnim udjelom od 9,4 posto.