Xella: Koncept Zelene gradnje – za život u skladu sa prirodom

18/03/2021. | Tema u fokusu

Eko kuće, nisko energetske, pasivne i solarne kuće – pojmovi su koji se vežu uz energetski efikasnu gradnju, i često se predstavljaju kao sinonimi. Ipak, ovi termini predstavljaju različite vrste objekata, ali im je zajedničko što su dio koncepta zelene gradnje, koji se prezentira i u javnosti doživljava kao jedan od aspekata savremenog građevinarstva, dizajna...

Xella BH postala centar za pružanje računovodstvenih i controlling usluga Xella kompanijama iz jugoistočne Evrope

01/10/2020. | Tema u fokusu

Kompanija Xella BH Tuzla, koja je od 2008. godine članica međunarodne grupacije Xella International iz Njemačke, uvijek je na korak ispred konkurencije kada su u pitanju savremena rješenja u gradnji, upotreba prirodnih sirovina za proizvodnju, razvoj novih tehnologija i briga o zdravom životnom okruženju. Danas, Xella BH je postala sinonim za jednu od najsavremenijih fabrika...