Povjerenje komitenata je za Coin Security veoma važno

30/07/2020. | Tema u fokusu

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Coin Security d.o.o.  Vitez, osnovana je 1998. godine i opremljena je najsavremenijim sredstvima tehničke zaštite. Trenutno na DOC-u imaju priključenih oko 1.200 korisnika usluga, a kako je kazao Grgo Bakula, direktor Agencije, imaju i dovoljan broj radnika koji su raspoređeni u nekoliko sektora: sektor fizičke zaštite, sektor tehničke zaštite...