Povjerenje komitenata je za Coin Security veoma važno

Povjerenje komitenata je za Coin Security veoma važno

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Coin Security d.o.o.  Vitez, osnovana je 1998. godine i opremljena je najsavremenijim sredstvima tehničke zaštite.

Trenutno na DOC-u imaju priključenih oko 1.200 korisnika usluga, a kako je kazao Grgo Bakula, direktor Agencije, imaju i dovoljan broj radnika koji su raspoređeni u nekoliko sektora: sektor fizičke zaštite, sektor tehničke zaštite i sektor prevoza novca i dragocjenosti.

Razne usluge

„U mogućnosti smo odgovoriti na sve zahtjeve naših korisnika, koji su u skladu sa Zakonom o radu zaštitarskih agencija, što smo do sada bezbroj puta dokazali na terenu. Možemo se pohvaliti i time da do sada nismo imali nikakvih problema sa inspekcijskim službama, niti sa službama FMUP-a, koje su zadužene za provjeru ispravnosti rada agencija“, kazao je Bakula.

Svi uposlenici ove agencije, dodao je, su edukovani za poslove koje obavljaju, psihofizički su spremni i posjeduju certifikat za obavljanje poslova zaštite, te su raspoređeni na raznim poslovima i zadacima.

Neki od njih su čuvarske usluge, prevoz i osiguranje prevoza dragocjenosti, obezbjeđenje kulturno – sportskih manifestacija, 24-satni monitoring dojavnog operativnog centra (DOC), te dežurna intervencija 24 sata.

„Agencija posjeduje odobrenje izdato od FMUP-a za obavljanje poslova fizičke zaštite novčanih trezora, praćenje i osiguranje prevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, zatim poslove zaštite pravnih lica vlasništvu Federacije BiH, kao i poslove pravnih lica koja proizvode, koriste ili skladište radioaktivne tvari, nuklearno gorivo i otpatke, te za ljude i čovjekov okoliš. Posjedujemo EN ISO 9001:2008 certifikat izdat od TUV Rheinland InterCert d.o.o. SER-11000 Beograd“, istakao je Bakula.

Agencija Coin Security u mogućnosti je da na zahtjev klijenta ponudi i usluge tehničkog obezbjeđenja, protuprovalnu i vatrodojavnu opremu, videonadzorni sistem, priključenje na dežurni centar, te 24. satni nadzor i intervenciju.

Kvalitet poslovanja

„Politika kvaiteta Agencije usmjerena je prvenstveno na sticanje povjerenja komitenata, kao i ostalih zainteresovanih strana (vlasnik, isporučilac, zaposleni, društvo…), što se postiže ispunjenjem njihovih zahtjeva, potreba i očekivanja kroz osnovne principe politike kvaliteta. Naša politika kvaliteta poslovanja je stalno zadovoljenje zahtjeva tržišta i očekivanja komitenata, prispitivanje ostvarenog kvaliteta, utvrđivanje i provođenje korektivnih i preventivnih mjera u cilju poboljšanja kvaliteta. Također, vršimo i redovnu obuku zaposlenika, cilj nam je povećanje standarda i motivacija zaposlenih, sarađujemo sa isporučiocima u cilju unapređenja kvaliteta naših usluga, a uz sve to zadovoljavamo sve zakone i propise“, poručio je Bakula.

Agencija Coin Security posluje u grupaciji Gudelj d.o.o., G-tank, Pabs.plastiks, koja broji preko 2.500 zaposlenih.

Razgovarala: Minela PAMUK

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.