Fojnica: Grad zlatnih voda

Iako se ubraja među najstarije gradove u BiH u kojem su svi narodi ostavili poneki trag, glas o Fojnici nadaleko se pronio po otvaranju čuvenog lječilišta. Decenijama je fojničko lječilište Reumal prva asocijacija za banju i rehabilitaciju zahvaljujući čudesnoj djelotvornosti radioaktivne termalne vode, sofisticiranoj medicinskoj opremi i kadru sa dugogodišnjim iskustvom. Ukoliko niste osoba kojoj...