Vrijednost aktive subjekata bankarskog sistema u FBiH dostigla 21 milijardu KM

20/06/2018. | Novosti

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine predstavila je sinoć u Sarajevu, u prisustvu velikog broja zvanica, „Rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2017. godini“. Tim povodom, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić, uručio je zahvalnicu USAID-u u Bosni i Hercegovini za uspostavu supervizije banaka i pružanje tehničke i materijalne pomoći...