Saga NFG: Pouzdani i vodeći zagovornici digitalne transformacije u BiH

22/11/2018. | Tema u fokusu

Saga NFG d.o.o. Banja Luka, čiji je osnivač Saga d.o.o. Beograd, posluje od decembra 2007. godine uz punu podršku matične kompanije. U saradnji sa Sagom d.o.o. Beograd pruža najbolja rješenja svojim klijentima u upravljanju njihovim IT okruženjem u Bosni i Hercegovini. Od svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, prije svega...