Prvi put rezultati poslovanja kompanija u Distriktu Brčko, koje su oprihodovale 2,2 milijarde KM

13/07/2020. | Tema u fokusu

Ovo je period kada Poslovne novine u saradnji sa analitičkim partnerom, najvećom bonitetnom agencijom LRC već tradicionalno rade na presjeku stanja privrede u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato analize tržišta se tradicionalno rade na osnovu završnih finansijskih izvještaja koje su kompanije dužne predati nadležnim entitetskim agencijama. Od ove godine po prvi put...