Profi Nova d.o.o. Bijeljina ostvarila rast dobiti veću od 50 posto u 2019.

Jedina firma u Bosni i Hercegovini koja je specijalizovana za pružanje usluga...