Rusmir Hanić, direktor firme AMPHIBIA: Pokreće projekte u oblasti turizma i ekologije u BiH

17/02/2023. | Tema u fokusu

Nakon 30 godina predanog i izuzetno uspješnog rada na aktivnostima kopnenog i podvodnog deminiranja, demilitarizacije i drugih aktivnosti zbrinjavanja opasnog otpada u BiH, ali i inostranstvu, kompanija AMPHIBIA d.o.o. Sarajevo pokreće nove pravce djelovanja. Svoje dugogodišnje profesionalno iskustvo u zaštiti i sanaciji okoliša, sada će usmjeriti u projekte u oblasti turizma i ekologije, i time...