Balkanski sindikat se oslanja na jednu školu, u Potočarima

14/07/2018. | Novosti

Unatoč stavu sindikalaca da se prava radnika mogu zaštiti isključivo kroz sindikalnu borbu, na području Balkana funkcionira samo jedna sindikalna škola, smještena u Potočarima kod Srebrenice. Iznjedrila je veliki broj profesionalaca u ovoj oblasti, prvo sa sjedištem u Sarajevu, a proteklih šest godina u Potočarima, ali predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj...