Grand Hotel Neum 4* – povećanje prometa za 20 posto u 2022. godini

Najveći i najluksuzniji hotel na neumskoj rivijeri, Grand Hotel Neum 4* s uspjehom će okončati ovu poslovnu godinu i zahvaljujući investicijama od skoro milion KM, očekuju turistički „boom „ i povećanje prometa za 20 posto u 2022. godini. Zahvaljujujući strateškoj odluci menadžmenta da investiraju u modernizaciju kapaciteta, ovaj najveći i najluksuzniji hotel na neumskoj rivijeri...