Srđan Petrušić: Pravna lica često bez adekvatne pravne zaštite ulaze u sudske sporove

08/12/2022. | Tema u fokusu

Temeljna područja djelatnosti Advokatskog društva Petrušić & Co iz Zenice jesu korporativno i privredno pravo, radno pravo, obligaciono-pravni odnosi i upravno pravo, a specijalizirano je i za zastupanje pred Ustavnim sudom BiH te pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Društvo je osnovano 2015. godine, ali njegovi počeci sežu u 1991. godinu kada je osnovana...