ASA Banka Naša i snažna objavila ponudu za preuzimanje Bamcarda

22/10/2022. | Novosti

ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo objavila je ponudu za preuzimanje firme Bamcard koja se bavi kartičnim poslovanjem. Ponuđač je vlasnik 8.870 dionica Bamcarda odnosno udjela od 20 posto. ASA Banka d.d. Sarajevo ima 4.256 dionica odnosno 9,6 posto. Ove dvije banke u zajedničkom djelovanju imaju 29,6 posto dionica Bamcarda. Ponuda za preuzimanje se...