U upravu Autocesta FBiH imenovan Asmir Dževlan, direktor Ans Drivea

18/05/2023. | BiH | Biznis | Novosti

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do godinu dana. Denis Lasić odlukom je imenovan za...