EUROSAN prepoznaje potrebe klijenata i nudi ponude koje se ne odbijaju

02/11/2018. | Tema u fokusu

Eurosan d.o.o. Kakanj je privredno društvo osnovano 1999. godine, a pravni je nasljednik Servisa za vođenje poslovnih knjiga SEM koji je osnovan 1988. U okviru Društva formirana je poslovna jedinica autoškola RAPID, a Društvom upravlja i rukovodi osnivač i direktor Ferida Kulović. Osnovna djelatnost Društva je pružanje računovodstvenih usluga, a pored toga Društvo se bavi...