Upravljanje inovacijama između mitova, metoda i izvodljivosti

25/01/2019. | Novosti

Upravljanje inovacijama je veliki izazov za kompanije, istraživačke institute, univerzitete i javnu pravu, a većina velikih organizacija se fokusira na rutinske procese koji dobro funkcionišu uz zadatke koji se ponavljaju. Ove rutine su često u suprotnosti sa inovacijama. Pristup ovim kontradikcijama, filozofskim i praktičnim, bio je tema ovogodišnje Četvrte konferencije o inovacijama u Beču. Oko...