U Sarajevu seminar o unapređenju prenošenja znanja i vještina na uposlenike

04/04/2018. | Novosti

Jednodnevni seminar o temi “Coaching kao menadžerska vještina”, održava se danas u Sarajevu, a namijenjen je direktorima, vlasnicima i rukovoditeljima koji žele da unaprijede prenošenje svog znanja i iskustva na uposlenike, kao i stvaranje atmosfere koja pospješuje razmjenu vještina. Seminar se održava u organizaciji Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH, a u saradnji sa Adizes South East...