Novosti

U Sarajevu seminar o unapređenju prenošenja znanja i vještina na uposlenike


Jednodnevni seminar o temi “Coaching kao menadžerska vještina”, održava se danas u Sarajevu, a namijenjen je direktorima, vlasnicima i rukovoditeljima koji žele da unaprijede prenošenje svog znanja i iskustva na uposlenike, kao i stvaranje atmosfere koja pospješuje razmjenu vještina.

Seminar se održava u organizaciji Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH, a u saradnji sa Adizes South East Europe (ASEE), s ciljem upoznavanja o tome kako da se promijeni paradigma rukovođenja, te prepoznaju efekti kritike i pohvale tokom prenošenja znanja.

Predavač na seminaru, direktor ASEE-a Hrvatska, Hrvoje Bogdan, izjavio je da je namjera da se prenesu iskustva rukovoditeljskih vještina.

“Stavili smo naglasak na coaching kao menadžersku vještinu. Svi smo nekada iskusili da nam za uspjeh trebaju kvalitetni ljudi, a uvijek se ispostavi da su oni najvrednije bogatsvo koje kompanija ima. Međutim, najčešće ne odvajamo dovoljno vremena za to, da ih razvijamo, motiviramo i pomognemo da budu odgovorni na svojim radnim mjestima. Treba da im se što manje miješamo u posao, a istovremeno treba zadržati neku kontrolu. Ideja je razviti saradnike da rade na najbolji mogući način”, rekao je Bogdan.

Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal dodala je da je menadžerski posao zahtjevan i u svojoj kompleksnosti podrazumijeva interdisciplinarno znanje koje se kontinuirano mora nadograđivati.

“Ukoliko želi biti uspješan, menadžer mora svakodnevno investirati u svoje znanje, kako praktično tako i teorijsko, a u koje spadaju empatija i razumijevanje životnih potreba”, kazala je Kovačević-Bajtal.

Istaknula je da je coaching metoda okrenuta ka budućnosti i zasniva se na traženju rješenja za poboljšanje poslovanja i brzom prepoznavanju poslovnih šansi.

“Ukratko, coaching je podrška personalnom razvoju, koji je neophodan za postizanje boljih razultata i ličnog zadovoljstva aktera radnog procesa”, zaključila je Kovačević-Bajtal.