Andrew Keen, jedan od najkontroverznijih komenatora digitalne revolucije – novi glavni govornik spark.me

Organizacioni tim Spark.me, jedne od najvećih marketinških konferencija u Jugoistočnoj Evropi,...