Konjic: Stogodišnja tradicija drvorezbarstva

Konjic je jedan od najstarijih gradova naše zemlje i grad koji spaja Bosnu sa Hercegovinom, a čije...