Koje mjere mora preduzeti BiH da bi smanjila inflaciju?

Sve države svijeta izložene su izazovima inflacije, pa tako i Bosna i Hercegovina. Posljedice ove...